วิธีสมัครแอป Bitkub

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Bitkub

สำหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store

สำหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store

หรือแสกน QR Code บนรูปด้านบน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

2.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เข้าสู่แอปพลิเคชั่น Bitkub

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

3.เลือก “Setting” มุมขวาล่าง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

4.เลือก “เข้าสู่ระบบสมาชิก”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

5.เลือก “Login”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

6.เลือก “ต้องการเปิดบัญชี”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

7.กรอก “อีเมลและรหัสผ่าน” โดยรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วย

ภาษาอังกฤษตัวอักษรใหญ่ (A,B,C~)

ภาษาอังกฤษตัวอักษรเล็ก (a,b,c~)

ตัวเลขอารบิก (1,2,3~)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

8.เลือก สมัครสมาชิก

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

9.กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

10.เลือก “สมัคร Bitkub”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

11.เลือก “ตกลง”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

12.กดปุ่ม “Home” และตรวจสอบกล่องจดหมายขาเข้าของอีเมลที่ใช้สมัคร (บางอีเมลอาจอยู่ใน Junk mail)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

13.เปิดอีเมลจาก Bitkub.com

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

14.เลือก ยืนยันอีเมล

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

15.เลือก ยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครบัญชี Bitkub โดยใช้อีเมล

การเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชั่น Bitkub

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่แอปพลิเคชั่น Bitkub

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

2.เลือก “Setting” มุมขวาล่าง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

3.เลือก “เข้าสู่ระบบสมาชิก”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

4.เลือก “Login”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

5.กรอกอีเมลและรหัสผ่านตามที่สมัครไว้

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

6.เลือก “เข้าสู่ระบบ”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

7.กำหนด PIN 6 หลัก โดยใส่ 2 รอบเพื่อยืนยัน PIN

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

8.ตั้งค่า Face ID หรือ Touch ID (ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนที่ใช้)

*หากไม่ต้องการตั้ง Face ID หรือ Touch ID สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ โดยเลือก “ข้าม” มุมขวาล่าง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

9.เลือก “ถัดไป” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

อย่างไรก็ตาม ท่านยังไม่สามารถซื้อขายได้จนกว่าจะทำการยืนยันตัวตน (KYC) สำเร็จโดยสามารถทำการยืนยันตัวตนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

การยืนยันตัวตน (KYC)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

1.หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะขึ้น Pop-up สอบถามว่าต้องการยืนยันตัวหรือไม่? ให้เลือก “Verify Now”

หากไม่ขึ้น Pop-up สามารถไปที่ Setting > ยืนยันตัวตน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

2. เลือก Verify

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

3. เลือก สัญชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

4. ยืนยันว่าท่านไม่ติดสถานะ FATCA

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

5. กรอกข้อมูลและตอบแบบทดสอบตามจริง เมื่อเลื่อนลงมาสุดแล้วให้เลือก “ถัดไป”

(สามารถเลือก “บันทึก” เพื่อบันทึกความคืบหน้าในการตอบข้อมูลของท่าน เผื่อกรณีเน็ตหลุดหรือติดปัญหาอื่นๆได้)

*ข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญมาก ควรอ่านแต่ละคำถามให้ละเอียดก่อนตอบ และตอบตามความเป็นจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันตัวตนให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

6. เมื่อกรอกข้อมูลและทำแบบทดสอบครบ จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ให้เลือก “ถัดไป”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

7. เริ่มจากด้านหน้าบัตรประชาชน โดยพยายามเล็งให้หน้าบัตรอยู่ในกรอบสีขาว หากทำถูกต้องโทรศัพท์จะจับภาพโดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก “CONTINUE”

*ขั้นตอนนี้ควรทำในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และระวังแสงสะท้อนหรือเงาบังข้อมูลบนบัตรประชาชน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

8. เปลี่ยนมาเป็นด้านหลังบัตรบัตรประชาชนและทำตามขั้นตอนก่อนหน้า

*ขั้นตอนนี้ควรทำในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และระวังแสงสะท้อนหรือเงาบังข้อมูลบนบัตรประชาชน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

9. ถัดมาจะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เลือก TAP TO CONTINUE

*ขั้นตอนนี้ควรทำในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และระวังไม่ให้มีบุคคลอื่นอยู่ในรูป

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

10. พยายามเล็งให้ใบหน้าอยู่ในกรอบสีขาว โดยอาจต้องขยับใกล้หน้าหรือห่างจากหน้าประมาณ 2–3 ครั้งหรือมากกว่า

*ขั้นตอนนี้ควรทำในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และระวังไม่ให้มีบุคคลอื่นอยู่ในรูป

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัญชี Bitkub เพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สามารถทำตามขั้นตอนในคู่มือดังต่อไปนี้

11. หากสำเร็จ แอปพลิเคชั่นจะทำการส่งข้อมูลยืนยันตัวตนมาให้ทางบริษัทฯโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบจะอยู่ที่ประมาณ 3–4 วัน และจะมีอีเมลส่งไปเพื่อแจ้งความคืบหน้าของท่านอีกครั้ง

cr : https://medium.com/bitkub/how-to-bitkub-eb58b9acdeee

เนื้อหา มาใหม่