การซื้อสลากออมสิน ดิจิทัล

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าลงทุนผ่านการซื้อสลากออมสินซึ่ง เราสามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัลได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของทางธนาคารออมสินได้ด้วยตนเอง มาดูวิธีการซื้อกันเลย

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าลงทุนผ่านการซื้อสลากออมสินซึ่ง เราสามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัลได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของทางธนาคารออมสินได้ด้วยตนเอง มาดูวิธีการซื้อกันเลย

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักของแอพ MyMo แล้ว ให้เลือกเมนู สลากดิจิทัล

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าลงทุนผ่านการซื้อสลากออมสินซึ่ง เราสามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัลได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของทางธนาคารออมสินได้ด้วยตนเอง มาดูวิธีการซื้อกันเลย

2. เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็น สลากออมสินดิจิทัล ที่เราเคยซื้อไว้ จากตัวอย่างจะเห้นได้ว่ามี 2 ฉบับ ในกรณีที่จะซื้อเพิ่มให้ไปที่เมนู ซื้อสลาก

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าลงทุนผ่านการซื้อสลากออมสินซึ่ง เราสามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัลได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของทางธนาคารออมสินได้ด้วยตนเอง มาดูวิธีการซื้อกันเลย

3. เมื่อเข้ามาแล้วจะมี สลากออมสินดิจิทัล ให้เลือก 2 แบบ คือแบบ 1 ปี และ แบบ 2 ปี ให้เลือกซื้อ เมื่อเลือกได้ให้กดซื้อตามแผนการเงินที่ต้องการ

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าลงทุนผ่านการซื้อสลากออมสินซึ่ง เราสามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัลได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของทางธนาคารออมสินได้ด้วยตนเอง มาดูวิธีการซื้อกันเลย

4. เมื่อเลือกแผนการออมเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องเลือกบัญชีของของและจำนวนเงินที่จะทำการซื้อ

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าลงทุนผ่านการซื้อสลากออมสินซึ่ง เราสามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัลได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของทางธนาคารออมสินได้ด้วยตนเอง มาดูวิธีการซื้อกันเลย

5. ระบบจะมีจำนวนเงินแนะนำให้ในการเลือกซื้อ หรือท่านสามารถกรอกจำนวนที่ต้องการซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าลงทุนผ่านการซื้อสลากออมสินซึ่ง เราสามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัลได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของทางธนาคารออมสินได้ด้วยตนเอง มาดูวิธีการซื้อกันเลย

6. จะแสดงข้อมูลการซื้อสำเร็จ

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้าลงทุนผ่านการซื้อสลากออมสินซึ่ง เราสามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัลได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของทางธนาคารออมสินได้ด้วยตนเอง มาดูวิธีการซื้อกันเลย

7. จะแสดงสลากดิจิทัลทั้งผมที่เราซื้อไว้

เงินรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี และ 2 ปี
สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี

เป็นสลากที่มีอายุ 1 ปี มีสิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง และมีราคาหน่วยละ 20 บาท โดยรางวัลที่ 1 มีมูลค่า 3,000,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 100,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 2,000 บาท รางวัลที่ 4 มูลค่า 800 บาท รางวัลที่ 5 มูลค่า 200 บาท และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว มูลค่า 20 บาท

วงเงินการฝากสลาก

1.สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท ต่อรายการ

2.สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว

3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)สลากออมสินดิจิทัล 2 ปี

เป็นสลากออมสินที่มีอายุ 2 ปี มีสิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง และมีราคาหน่วยละ 100 บาท โดยรางวัลที่ 1 มีมูลค่า 5,000,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท รางวัลที่ 4 มูลค่า 3,000บาท รางวัลที่ 5 มูลค่า 1,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มูลค่า50 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มูลค่า 20 บาท

วงเงินการฝากสลาก

1. สามารถทำรายการฝากสลากได้สูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับวงเงินการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)

2. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 1,000 / 5,000 / 10,000 / 50,000 / 100,000 / 500,000 บาทต่อรายการ

3. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว

เนื้อหา มาใหม่