เลขมงคลคนเกิดวันอาทิตย์

เลขมงคล คนเกิดวันอาทิตย์

เลขที่เป็นมงคล

 เลข 4  พูดคุยเจรจาฉะฉานชัดเจน พูดโน้มน้าวชักชวนคนได้เก่ง เจรจาตกลงต่อรองได้ดี

ตอบโต้
ทันคนอื่นจนเจริญในหน้าที่การงาน เป็นนายหน้าติดต่ออะไรก็สำเร็จจนได้รับเกียรติยศ

มีชื่อเสียง
ทำกิจการค้าขายก็เจริญงอกงามดีด้วยวาจาเป็นเอก เลข 5  ความเพียรพยายาม ความขนหมั่นเพียรเข้าตา ผู้หลักผู้ใหญ่จึงให้โอกาสเราแสดงความสามารถ

ส่งเสริมสนับสนุนจนถึงฝั่ง มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีมิตรสหายมากมาย

ยังมีสติยั้ง
คิด ปัญญาฉลาด รักสงบ ชีวิผาสุก เลข 7  มีการพัฒนาวิชากร วิทยาการต่างๆ ชิงไหวชิงพริบเพื่อรู้จักเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ

ด้วยสติปัญญา รู้จักปกครองครอบคลุมดูแลกิจการใหญ่โต มีหลักทรัพย์มากมาย มีบ้านใหญ่โต
มโหฬาร

บริเวณกว้างขวาง มีความมั่นคงในชีวิต มีชื่อเด่นดั่งทางราชการ การปกครอง

เลขที่ไม่เป็นมงคล

 เลข 2  ชีวิตไม่ได้ไปไหนไกล ไม่ค่อยได้เที่ยวจึงไม่รู้ทันคนอื่น อ่อนไหวอ่อนแอเกินไป ยังเอาแต่ใจตน

แสนงอน เก่งแต่งานบ้าน ไม่เก่งงานสังคม ทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบ
มองโลกแง่เดียว

จึงไม่พัฒนาก้าวหน้าในหน้าที่กรงาน การเงินก็ได้ทีละเล็กละน้อยต้องรอคนอื่นให้
มาใช้ไม่เหลือเก็บ เลข 3  มีความขัดแย้งส้บสนลังเล จะทำไม่ทำดี จะกินหรือไม่กินดีกว่า จึงไม่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยว

การ
ทำงานจึงช้าไปไม่ทันคนอื่นเขา ยังเจอคนขัดแข้งขัดขา มีปัญหาบ่อยจึงไม่เจริญเท่าที่ควร